Pavel Verner


Julie-O, Mark Summer


Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Pravoslava Sádla, na AMU studoval u prof. Alexandra Večtomova a Stanislava Apolína.

Od roku 1988 působil jako člen Kvarteta Eberle, které získalo v roce 1989 na soutěži v Evianu cenu za uvedení prvního smyčcového kvartetu Leoše Janáčka.

Působil jako koncertní mistr Státní opery Praha a člen České filharmonie.

Od roku 1993 člen Kvarteta Apollon, který se vedle klasického kvartetního repertoáru věnuje i jazzu.

Je sbormistrem Svatotomášského sboru v Praze. S tímto sborem již realizoval 6 úspěšných CD.

Od roku 2002 je zástupcem koncertního mistra Národního divadla v Praze a od r. 2007 učí na Pražské konzervatoři.


Ilustrace V. Hradecký

J. S. Bach - Sonáta pro violoncello a cembalo D dur, BWV 1028, cembalo B. Kürstenová, ilustrace D. Verner

I Adagio

II Allegro

III Andante

IV Allegro