Apollon Quartet

Jaco (Pat Metheny)

Kvarteto Apollon zahájilo svoji koncertní činnost v roce 1993.

Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými byli Vlachovo, nebo Janáčkovo kvarteto.

Ve snaze přilákat širší okruh posluchačů na koncerty vážné hudby zařadilo toto kvarteto do svého repertoáru vedle klasických děl rovněž skladby jazzové. V originálních úpravách amerického smyčcového kvarteta Turtle Island můžete slyšet skladby předních jazzových autorů a interpretů, jakými jsou například Chick Corea, Miles Davis, Leonard Bernstein a mnoho dalších.

Oficiální web: www.apollonquartet.com