Svatotomášský sbor

Agnus ze mše Andrey Gabrieliho

Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše řádu sv. Augustina v Praze.

Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem a je zaměřen především na církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál. Věnuje se však i současné duchovní hudbě.

Sbor pravidelně vystoupuje v kostele sv. Tomáše. Absolvoval však i nemálo dalších tuzemnských i zahraničních vystoupení.

Sbor je otevřen všem případným zájemcům o chrámovou hudbu. Všichni příchozí jsou vítáni a nemusejí se obávat příliš formálního přijetí.

Oficiální web: svatotomasskysbor.cz